B3k4s Pil0t T3nt3ra 1sr4eI D3d4h Ken4pa Beli4u T1NGG4Lkan R3j1m Zl0n1s

BAlTULM4QDIS – Kerajaan har4m 1sr4eI dan kom4nder-kom4ndernya adalah merupakan ‘penj3nayah-penj3nayah per4ng,’ kata bek4s juruterbang T3ntera Udara rejim Z10n!s, Yonata Shapira.

Dalam satu wawancara baru- baru ini, Shapira menjelaskan tentang kenapakah beliau menyertai perkhidmatan T3ntera 1sr4eI sebelum ini.

Bek4s juruterb4ng tersebut turut menceritakan bagaimana beliau boleh menyedari dirinya ketika itu merupakan sebahagian daripada angg0ta sebuah pertub uhan pengg4nas kerana meny3rang penduduk PaIest1n.

Menurutnya, beliau meny3dari 1sr4eI melakukan jen4yah perang semasa berlakunya kebangkitan penduduk PaIestin atau intif4dah kedua bagi men3ntang penj4jahan rej!m Z10nls yang bermula pada tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2005,.

Ujarnya, jurut3rbang-jurut3rbang itu menggvgvrkan misiI-misiI dan pelvru berp4ndu di bandar-bandar PaIestin.

Justeru, katanya, beliau kemudian menyedari tindakan tersebut merupakan satu jen4yah per4ng.

Ekoran itu, katanya, beliau membuat keputusan bukan sahaja untuk meninggalkan perkhidmatan tent3ra 1sr4eI tetapi juga meminta beberapa juruterbang lain supaya tidak mengambil bahagian dalam jen4yah per4ng tersebut.

Menurutnya di 1sr4eI, seorang kan4k-kan4k telah diajar tentang pendidikan ket3nteraan r3jim Z10n!s.

Katanya, kan4k-kan4k di lsr4eI tidak mengetahui semua perkara tentang PaIest1n, peristiwa N4kba pada tahun 1948 atau peny1ngkiran lebih 700,000 penduduk PaIestin dari negara har4m 1sr4eI dalam per4ng PaIest1n dan penind4san-penind4san terhadap penduduk itu.

Katanya, penj4j4han 1sr4eI ke atas PaIestin merupakan satu bentuk jen4yah per4ng dan beliau tidak bersedia mengambil bahagian dalam jen4yah itu.

Semasa berkhidmat dengan Tent3ra 1sr4eI, Shapira turut mel4ncarkan satu k3mpen yang meminta angg0ta-angg0ta t3nt3ra rej1m Z10n!s untuk tidak mematuhi ar4han supaya memb3dil penduduk PaIest1n.

Tindakan itu, tambahnya, menyebabkan beliau dan beberapa juruterb4ng lagi diketepikan daripada t3ntera rej1m tersebut dengan mengambil kira tentang keadaan di PaIest1n ketika itu.

Dakw4nya, beliau bersama 27 juruterb4ng pes4wat telah ditam4tkan jaw4tan daripada T3ntera Ud4ra 1sr4eI sejak tahun 2003.

Shapira turut dipec4t daripada semua jawatannya di sy4rikat-sy4rikat sw4sta yang berjaya diperolehinya selepas pen4matan perkhidmatannya itu,

Ini adalah kerana beliau menyertai tunjvk per4saan bagi menyok0ng h4k-h4k penduduk PaIest1n dan memberikan syar4han di kebanyakan negara di dunia tentang kek3jaman 1sr4eI disebabkan Shapira merupakan angg0ta Perg3rakan Boik0t, Sek4tan dan Ny4hlabur 1sr4eI.

Beliau juga menyatakan 1sr4eI turut mengamalkan sistem ap4rtied terhadap penduduk PaIest1n.

Shapira juga berusaha untuk mendapatkan perhatian daripada masyarakat mengenai jen4yah per4ng yang dilakukan oleh Tent3ra 1sr4eI melalui persid4ngan-persid4ngan antar4bangs4.

Justeru, katanya, beliau terp4ksa berpindah ke Norw4y dan meneruskan kelangsungan hidupnya di negara tersebut.

Sumber : Shar1an

Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya.

Jangan Lupa Juga Untuk Follow Kami di Mimbar Raudhah

 

Leave a Comment

error: Content is protected !!