Juml4h Syuh4d4 Sem4kin Men1ngkat Wal4upun Sel3pas G3nc4tan S3nJ4ta

Jumlah syuh4da’ terkini : 248 sy4hid termasuk 66 k4nak-k4nak, 39 w4nita, 17 w4rga tu4 serta 1948 kec3deraan.

Kenapa syuh4da’ masih meningk4t walaupun genc4tan senj4ta masih berlaku?

Kerana masih ada lagi syuh4da’ yang ditemui di bawah runtuh4n b4ngunan yang sedang dibersihkan.

Selain itu, belasan muj4hidin semalam juga dikeluarkan dari ter0wong-ter0wong yang dil3tupkan penj4jah.

1sr4el-G4za umum genc4tan senj4ta

G4.ZA : 1sr4el dan dua kumpul4n peju4ng utama di G4za mengumumkan genc4tan senj4ta pada Jumaat lepas, dalam usaha mengakhiri pert3mpuran g4nas 11 hari.

Menurut kenyataan pejabat PM 1sr4eI, Benj4min Net4nyahu, Kabinet kesel4matannya ‘dengan sebulat suara’ menerima cad4ngan yang dibuat atas inisiatif Mes!r bagi genc4tan senj4ta tanpa syarat.

Kumpulan H4mas dan Isl4mic J1had turut mengesahkan genc4tan senj4ta itu dalam satu kenyataan, dengan memaklumkan ia berkuatkuasa bermula Jumaat lepas.

Kenyataan pihak 1sr4el tidak memaklumkan bila genc4tan senjata akan bermula.

Pert3mpuran menyaksikan j3t 1sr4eI membedil G4z4 melalui ser4ngan udara, dib4las dengan ribuan rok3t dari G4za meny4sarkan, susulan keteg4ngan yang makin memunc4k selepas 10 Mei lalu.

Raf4h, selatan G4za, wartawan AFP menyaksikan ser4ngan g4n4s 1sr4eI memusn4hkan bangunan dan ambul4ns berulang-alik membawa m4ngsa ser4ngan.

Serangan rok3t dari G4za meningkat, mem4ksa penduduk 1sr4eI mencari tempat perl1ndungan selepas diarah berbuat demikian oleh t3nt3ra 1sr4eI.

Tent3ra 1sr3eI berkata, H4m4s dan kumpulan peju4ng lsIam lain di G4za men3mb4k 4,070 r0ket ke arah 1sr4eI tetapi kebanyakannya yang dis4sarkan ke pen3mpatan pendvduk berjaya dipint4s sistem pert4hanan udara Ir0n D0m3.

Menurut p0lis, ser4ngan rok3t itu meng0rbankan 12 ny4w4 di 1sr4eI, termasuk dua kan4k-k4nak dan seorang ask4r 1sr4eI

1sr4eI terus memb3dil G4z4 melalui ser4ngan udara dan art1leri meny4sarkan rangkaian ter0wong bawah tanah dan infr4struktur lain milik H4m4s, menurut t3ntera 1sr4eI.

Sumber:Tel3gram Nadir Al Nuri

Leave a Comment

error: Content is protected !!