Inilah Sebabnya lsraeI Bersunggvh Mer3but PaIestin

Yahvdi ni memang sejak azali adalah golongan yang tak pernah pvas.. Satu bangsa yang suka melanggar fitrah.. Begitu taksvb pada perkara-perkara yang diluar kemampvan..Bangsa yang kalau diberi 10, mereka nak 20.. Kalau diberi 100 mereka nak 500.. Bangsa yang sering berbuat kh!anat..

Jadi tak pelik bila mereka adalah satu-satunya bangsa yang Allah SWT utus paling banyak para nabi.. Bangsa nilah.. Bangsa Bani lsrael..
Bilamana mereka menyaksikan keangungan Allah melalui mukjizatnya Nabi Musa a.s , kalau ikut logik akal, sepatutnya golongan ini akan menjadi golongan yang bertambah patuh dan beriman, namun sebaliknya. Malah mereka meminta pula untuk dibina patung tuhan untuk disembah.. Nabi Musa a.s sendiri pun pen1ng nak mel4yan kerenah bangsa ni.

Bilamana bangsa ini mendengar perihal seorang manusia yang bakal mempunyai kemampuan yang luar biasa, mereka taksvb. Mereka gembira dan tidak sabar. Mereka menunggu manusia luar biasa ini sekian lama.

Walaupun telah Allah utus seorang Nabi yang tiada taranya. Yang tidak pernah mana-mana manusia memiliki kemampuan sepertimana baginda. Dialah Nabi Sulaiman a.s. Kebolehan yang Allah beri yang mampu mengawal j!n, haiwan, angin dan sebagainya, bangsa ini tetap tidak pvas. Mereka tetap nak lebih..

Kemudian bila Allah utus nabi-nabi kemudiannya yang mukjizat mereka tidak lah sepertimana Nabi Sulaiman a.s , mereka mudah men0lak. Malah ada para nabi-nabi ini yang dibvnvh. Kerana pada mereka, tak mencapai standard.


Kerana pemikiran mereka yang terlampau taksvb dengan bangsa sendiri telah meracuni corak pemikiran mereka. Mereka beranggapan mereka adalah bangsa pilihan tuhan, bangsa terpilih, bangsa terhebat, terpandai… Sebagainya lah.. Dan ini yang telah mer0sakkan hubungan mereka bersama para nabi-nabi yang telah diutus…

Bangsa ini tetap yakin akan munculnya nabi mereka yang lebih heebat dari Sulaiman a.s ..

Akhirnya… muncul juga nabi terakhir. Namun malangnya, mereka menolak mentah-mentah, kerana pada anggapan mereka nabi ini haruslah datang dari bangsa mereka sendiri iaitu lsrael, bukannya dari bangsa Arab..

Lebih parah mereka tetap percaya, belum berakhirnya era kenabian. Mereka tetap percaya Nabi terakhir itu belum muncul. Kerana mereka telah mendengar sendiri percakapan setiap nabi yang diutus akan kedatangan seorang manusia lebih hebat dari Sulaiman a.s .
Sampai lah saat dan ketika ini mereka masih mempersiapkan diri menyambut kelibat ‘nabi’ terakhir itu.

lblis yang sentiasa menyesatkan menjadi rujukan pada mereka. Terpedaya mereka dengan b!sikan-b!sikan lblis. Apa yang perlu dibuat, begini dan begitu..

Matlamat utama yang dib!sik oleh lblis pada mereka ialah apa cara sekalipun harus menguasai semula Baitulmuqaddis. Harus dibangunkan semula rumah ibadah zaman kenabian Nabi Sulaiman a.s yang tertimbvs yang digelar mereka Temple of Solomon. Maka dengan itu, barulah nabi terakhir akan muncul. Begitulah permainan lblis yang memperd4yakan.

Tidak cukup dengan itu, mereka juga diperdaya untuk merebut kembali Tanah Yang Dijanjikan. Ya Benar.. Dahulu ketika zaman nabi Musa a.s , Allah berjanji untuk memberi tanah kepada mereka. Mereka ketika itu adalah bangsa pelarian yang menyelamatkan diri dari kebvasan Firavn.

Tetapi pada saat itu, mereka men0lak. Allah memerintahkan mereka untuk memasuki namun mereka men0lak ketakvtan. Allah mvrka dan membiarkan mereka berkeli4ran selama puluhan tahun di padang pasir Sinai.

Malah mereka juga mend4kwa Tanah Yang Dijanjikan itu telah dihadiahkan sejak dari zaman Nabi Ibrahim a.s lagi.. Namun mereka terlupa atau buat-buat lupa, bahawasanya Nabi Ibrahim a.s bukanlah dari golongan Yahvdi. Jika pun begitu, zuriat keturunan dari Nabi Ismail a.s yang melahirkan bangsa arab terlebih lay4k. Kerana perjanjian tersebut dibuat untuk kaum yang beriman pada Allah semata-mata.

Bagaimanapun Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun.. Diberi peluang kepada mereka untuk kembali.. Zamannya Daud dan Sulaiman adalah pvncak kegemilangan. Namun sekali lagi Allah menghvkvm mereka. Berpec4h lagi mereka.

Orang-orang kaafir Yahuudi dari Bani lsrail telah dilaaknat (di dalam Kitab-kitab Zabur dan Injil) melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka mendeerhaka dan selalu mencer0boh.(Al-Maaidah 5:78)

Begitulah perihalnya Allah melaknat bangsa ini.. kerana sering berlaku !ngkar.. Divji mereka.. Kemana sahaja mereka pergi, dihalav, dik3jami.. Kerana s!kap hakiki mereka yang tidak berubah-berubah.

Dan Kami pecah-pecahkan mereka (kaum Yahud! itu) berpuak-puak (yang bertaburan di merata-rata) dunia ini. Di antara mereka ada yang soleh dan di antaranya juga yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat pemberian yang baik-baik dan bala benc ana yang bu ruk, supaya mereka kembali (bertaubat).
(Al-A’raaf 7:168)

Allah Maha Pengampun.. Masih tetap menerima taubat jika mereka ingin kembali. Adakalanya Allah memberi mereka sedikit kekuasaan. Namun begitulah sikap mereka.. Nabi-nabi disangkal. Dibunuh nya pula..

Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Nabi Musa Kitab Taurat, dan Kami iringi kemudian daripadanya dengan beberapa orang Rasul, dan Kami berikan kepada Nabi Isa Ibni Maryam beberapa mukjizat serta Kami teguhkan kebenarannya dengan Ruhul-Qudus (Jibril). Maka patutkah, tiap-tiap kali datang kepada kamu seorang Rasul membawa sesuatu (kebenaran) yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu, kamu (dengan) sombong takbur (menolaknya), sehingga sebahagian dari Rasul-rasul itu kamu dustakan, dan sebahagian yang lain pula kamu membuunuhnya?
(Al-Baqarah 2:87)

Sehinggalah sengk3ta dan j4hatnya mereka yang akhirnya berk0mplot untuk membunvh Isa Ibn Maryam.. Setelah sebelum itu telah membvnuh para nabi-nabi lain yang sebelumnya..

Namun rancangan itu tidak berjaya. Allah mengangkat Isa ke langit… Dan sejak dari itu mereka menjadi bangsa terl4knat setelah dil4knat sekian kalinya lagi. Ditimpa kesvsahan pada mereka.. Pergi kemana-kemana di halav dan dizal!mi.

Sejarah panjang mereka yang menjadi bangsa dibenc! walau kemana sahaja mereka pergi setelah itu..

Bagaimanapun pel!k tetapi benar, Islam lah yang membantu mereka sejak itu.. Dibantu nya bangsa ini.. Panjang untuk ditulis, namun begitulah al kisahnya.. Sehingga akhirnya kembali semula ke tanah Palestin atas asbab kasihan pada nasib mereka yang sering dizal!mi di tempat-tempat yang lain..

Dan seperti itulah yang kita ketahui. Bangsa yang terl4knat ini tetap begitu.. Diberi 1 hendak 100 .. Akhirnya dir4mpas mereka tanah PaIestin yang kita kenali kini. Sedikit demi sedikit..

Ketika dan saat ini mereka berusaha mendapatkan sepenuhnya penguasaan ke atas Baitulmuqaddis. Tujuannya adalah satu, meratakan Masjid Al-Aqsa demi mencari dan membina semula Haikal Sulaiman yang mereka gelar Temple of Solomon itu..

Namun saat ini mereka belum mampu berbuat demikian kerana separuhnya masih dibawah jaj4han rakyat PaIestin. Atas kerana itu dicubanya pelbagai tipv d4ya mvslihat.

Apa yang berlaku ketika ini, peper4ngan yang dicipta oleh mereka.. Ditipvnya dunia dan berpvra-pvra menjadi mangsa yang dizalimi demi menghal4lkan per4ng.

Satu persatu negara Arab yang kuat menent4ng mereka sebelum ini telah ditvmbangkan. Rancangan seterusnya men4khluk G4za terlebih dahulu kerana disini berpusatnya pahl4wan-p4hlawan Islam yang ber4ni dan dilengkapi dengan senj4ta.

Kemudian apabila G4za berjaya ditakluki sepenuhnya, maka mudah untuk mereka merebut tanah PaIestin yang selebihnya..
Perancangan yang panjang ini tidak lah selain dari ket4ksuban mereka untuk menyambut ‘Nabi’ terakhir yang di kagumi mereka sejak dahulu lagi. Dia lah al-Masih al-Dajjal .

Sesungguhnya mereka telah lakukan fitnah semenjak dahulu lagi, dan mereka merancangkan terhadapmu (wahai Muhammad) berbagai tipu daya, sehingga datanglah kebenaran, dan nyatalah (kemenangan) agama Allah (Islam), sedang mereka tidak suka kepadanya.
(At-Taubah 9:48)

Kepada Allah jua lah kita kembali. Sehebat-hebat tipu daya iblis, seangkvh-4ngkuh nya Yahvdi , tiada taranya mereka dengan Tuhan Yang Mencipta ..

Allah tetap Allah. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.. Mereka tahu tapi mereka tetap dalam ke4ngkuh4n..

Sumber:FB Mohamad Nasir

Leave a Comment

error: Content is protected !!